Què i qui som?

Objectius fundacionals

La Fundació La Mirada es va constituir el maig de 1989 amb la finalitat de promoure la investigació, l’estudi i la difusió de la literatura i les arts plàstiques, en el període comprès entre final del XIX i la Segona Guerra Europea, preferentment en l’àmbit de Sabadell i el Vallès.

En aquest sentit, les activitats de la Fundació se centren, primerament, en l’edició de textos originals encara inèdits o dispersos a diaris i revistes d’època i, en segon lloc, en la reedició crítica d’obres actualment introbables i desconegudes del gran públic. Igualment, la Fundació s’encarrega de recollir i divulgar material gràfic, de documentació o de creació, en l’àmbit de les arts plàstiques, com a complement imprescindible per a l’estudi de l’època.

D’altra banda, la Fundació col·labora amb entitats públiques o privades dipositàries de material d’investigació que ateny els objectius fundacionals, com ara arxius, museus, hemeroteques, biblioteques, col·leccions privades, etc., en la divulgació de catàlegs, inventaris i índexs temàtics i onomàstics. Alhora ha establerts contactes amb les institucions acadèmiques, nacionals i estrangeres, per tal d’estimular l’orientació de tesis i treballs d’investigació cap al període i l’àmbit esmentats.

En aquest sentit, les activitats de la Fundació se centren, primerament, en l’edició de La Fundació ha estès també les seves activitats editorials fins a períodes històrics més recents i ha incidit en els heterodoxos que han estat marginats dels circuits culturals establerts i, per tant, han restat fora de l’abast del gran públic.