L'indiscret encant de La Mirada - La colla de Sabadell - L'escenificació de la revolta
La revolta impresa - L'alternativa noucentista - La Guerra Civil i el camí cap a l'exili